Duyệt mục: Kiến thức về Rượu

Tập hợp kiến thức về rượu mạnh, rượu nhẹ, rượu vang. Những loại rượu nổi tiếng tại Việt Nam và trên thế giới.

Phân biệt Methanol và Ethanol

[CPB] Vấn đề ngộ độc rượu do methanol: nguyên nhân và cách phòng tránh ngộ độc rượu do methanol. Phân…