NPP thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) uy tín tại Kon Tum

[CPB] Bạn đang tìm nhà cung cấp sỉ lẻ thuốc BVTV các loại uy tín, giá rẻ ở khu vực Kon Tum? Tuyển đại lý phân phối cho các thương hiệu thuốc BVTV nổi tiếng ở Kon Tum. Nếu bạn đang tìm kiếm nhà phân phối nông dược uy tín tại Kon Tum, đừng bỏ qua bài viết này nhé!

Việc sử dụng thuốc BVTV từ những năm 50 cho tới nay vẫn chiếm một vai trò hết sức quan trọng trong việc phòng trừ sâu bệnh bảo vệ sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực thực phẩm. Theo tính toán của các chuyên gia, trong những thập kỷ 70, 80, 90 của thế kỷ 20, thuốc BVTV góp phần bảo vệ và tăng năng suất khoảng 20-30% đối với các loại cây trồng chủ yếu như lương thực, rau, hoa quả.

Phân phối thuốc BVTV – CTCP Tập đoàn Lộc Trời ở Kon Tum

Phân phối thuốc BVTV - CTCP Tập đoàn Lộc Trời
Phân phối thuốc BVTV – CTCP Tập đoàn Lộc Trời

Cung cấp sỉ lẻ các loại nông dược (thuốc BVTV) các loại của CTCP Tập đoàn Lộc Trời trên thị trường Kon Tum:

Hãy để lại nhu cầu làm đại lý phân phối thuốc BVTV (nông dược) các loại >> TẠI ĐÂY <<

Phân phối thuốc BVTV – CTCP Khử trùng Việt Nam (VFC) ở Kon Tum

Phân phối thuốc BVTV - CTCP Khử trùng Việt Nam (VFC)
Phân phối thuốc BVTV – CTCP Khử trùng Việt Nam (VFC)

Cung cấp sỉ lẻ các loại nông dược (thuốc BVTV) các loại của CTCP Khử trùng Việt Nam (VFC) trên thị trường Kon Tum:

 • Thuốc trừ sâu: KARATE 2.5 EC, PROCLAIM 1.9EC, SELECRON 500EC, TRIGARD 100SL, VOLIAM TARGO 063SC, SOLO 350SC, PEGASUS 500SC…
 • Thuốc trừ cỏ: DUAL GOLD 960 EC, NOMINEE 10SC, ATAS 500EC, MICHELLE 62EC, HAYDN 150SL, CALARIS XTRA 275SC…
 • Thuốc trừ bệnh: ANVIL 5SC, CHAMP DP, NEVO, RIDOMIL, NINJA 35EC, PRO-THIRAM 80WG, REVUS OPTI 440SC, ORTIVA 600SC, XANTOCIN 40WP, Zorvec Encantia 330SE, APROACH 250SC…

Phân phối thuốc BVTV – CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC) ở Kon Tum

Phân phối thuốc BVTV - CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC)
Phân phối thuốc BVTV – CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC)

Cung cấp sỉ lẻ các loại nông dược (thuốc BVTV) các loại của CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC) trên thị trường Kon Tum:

Các sản phẩm về nông dược của TSC được sản xuất bởi công ty thành viên Cty CP Nông dược TSC có địa chỉ tại lô MA3, đường số 5, KCN Đức Hòa 1, huyện Đức Hòa (Long An).

Phân phối thuốc BVTV – CTCP nông dược HAI ở Kon Tum

Phân phối thuốc BVTV - CTCP nông dược HAI
Phân phối thuốc BVTV – CTCP nông dược HAI

Cung cấp sỉ lẻ các loại nông dược (thuốc BVTV) các loại của CTCP nông dược HAI trên thị trường Kon Tum:

 • Thuốc trừ bệnh: NEWBEM 750WP, NEWBEM 750WP, MANOZEB 80WP, AVISO, SIMOLEX 720WP, NEWBEM 750WP, VALI 3SL – VALI 5 SL, MANOZEB 80WP, LIPMAN 80WG, CATCAT 250EC, BONNY 4SL, AVISO 350SC…
 • Thuốc trừ cỏ: HONEYCIN 6GR, ADORE 25SC, NEWBEM, TOMTIT 360EC, ECHO 60EC, GOROP 500EC, DREAM 480SC, ADORE 25SC…
 • Thuốc trừ sâu: ALTACH 5EC, NOUVO 3.6EC, ALTACH 5EC, WELLOF 330EC, THUỐC SINH HỌC – DIỆT NHỆN MẠNH MẼ – BỌ TRĨ SẠCH SẼ, TAKARE 2EC, OPULENT 150SC, NURELLE D 25/2.5EC, NOUVO 3.6EC, HOPSAN 75EC, HOPPECIN 50EC, CYPER 25EC, APPLAUD 10 WP, ALTACH 5EC, WELLOF 330EC & 3GR…
 • Thuốc trừ ốc: HONEYCIN 6GR…
 • Thuốc kích thích (điều hòa) sinh trưởng: DEKAMON 22.43SL, DEKAMON 22,43L, COLYNA 200TB, EFFORT 2,5% PASTE…

Phân phối thuốc BVTV – CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (SPC) ở Kon Tum

Phân phối thuốc BVTV - CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (SPC)
Phân phối thuốc BVTV – CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (SPC)

Cung cấp sỉ lẻ các loại nông dược (thuốc BVTV) các loại của CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (SPC) trên thị trường Kon Tum:

 • Thuốc trừ sâu: BOSAGO 12 AB, SAGOMETRO 50 WG, DIOTO 830 WG, BRIMGOLD 200 WP, SAIKUMI 39,35 SC, OSAGO 80 WG, BUTYL 10 WP, COMDA GOLD 5 WG, AQUINPHOS 40 EC, SHERZOL 205 EC, SALIPHOS 35 EC, KINGSPIDER 93 SC, BINHTOX 3.8 EC, SAROMITE 57 EC, SECSAIGON 25 EC, RONINDA 100 SL, FENBIS 25 EC, SK ENSPRAY 99 EC, COMDA 250 EC, BUTYL 400 SC, DIOTO 250 EC…
 • Thuốc trừ cỏ: ANSARON 80 WP, BEBU 3O WP, MIZIN 80 WP, BERON 10 WP, BUTOXIM 5 GR, STAR 10 WP, PYANCHOR 5 EC, PYAN-PLUS 5.8 EC, BUTOXIM 60 EC, SAI-ONE 15 EC, PATAXIM 55 EC, SAICOBA 800 EC, BROADSAFE 200 EC, ANSARON 500 SC, FASFIX 150 SL, VENUS 300 EC, PYANCHOR GOLD 85 EC…
 • Thuốc trừ bệnh: SULOX 80 WP, TRIZOLE 75 WP – 75 WDG, DIPOMATE 80 WP, CLEARNER 75 WP, ALPINE 80 WG – 80 WP, LÚA VÀNG 20 WP, MEXYL MZ 72 WP, ZIN 80 WP, KISAIGON 50ND – 10H, HẠT VÀNG 50WP – 250SC, VANICIDE 3SL – 5SL, TRIZOLE 400 SC, SAIZOLE 5 SC, SAIPAN 2 SL, DIPOMATE 430 SC, TREPPACH BUL 607 SL, SAGOGRAIN 300 EC…

Phân phối thuốc BVTV – CTCP Thuốc Sát Trùng Việt Nam (Vipesco) ở Kon Tum

Phân phối thuốc BVTV - CTCP Thuốc Sát Trùng Việt Nam (Vipesco)
Phân phối thuốc BVTV – CTCP Thuốc Sát Trùng Việt Nam (Vipesco)

Cung cấp sỉ lẻ các loại nông dược (thuốc BVTV) các loại của CTCP Thuốc Sát Trùng Việt Nam (Vipesco) trên thị trường Kon Tum:

 • Thuốc trừ bệnh: IC-TOP 28.1SC, FUJIONE 40EC, MIX PERFECT 525SC, VISEN 20SC, VIVADAMY 3SL, 5SL, 5WP, VIXAZOL 275SC…
 • Thuốc trừ sâu: VIBAMEC 1.8EC & 3.6EC…
 • Thuốc trừ cỏ: VIFISO 300EC…
 • Thuốc trừ ốc: VINICLO 700WP…

Phân phối thuốc BVTV – CTCP Bảo vệ thực vật 1 Trung ương (PSC.1) ở Kon Tum

Phân phối thuốc BVTV - CTCP Bảo vệ thực vật 1 Trung ương (PSC.1)
Phân phối thuốc BVTV – CTCP Bảo vệ thực vật 1 Trung ương (PSC.1)

Cung cấp sỉ lẻ các loại nông dược (thuốc BVTV) các loại của CTCP Bảo vệ thực vật 1 Trung ương (PSC.1) trên thị trường Kon Tum:

 • Thuốc trừ sâu: CLEVER 300WG, V.K 16WP, TREBON 10EC, SUTIN 50WG, SUTIN 50WP, SUTIN 50SC, SUTIN 5EC, SUBATOX 75EC, PATOX 95SP, ORTUS 5SC, NERETOX 95WP, 18SL, MOFITOX 40EC, DIDITOX 40EC, BASSA 50EC, APPLAUD 25SC…
 • Thuốc trừ bệnh: STILL LIVER 300ME, STARWINNER 20WP, RICIDE 72WP, NAMOTOR 100SC, MOREN 25WP, KASOTO 200SC, KABIM 30WP, FUKASU 42WP, FUJI-ONE 40WP, DIFUSAN 40EC, VIDA 5WP…
 • Thuốc trừ cỏ: ZOSET 30SC, TOPICAL 425SC, TOPCANE 60WG, TAKAO 250SL, PREFIT 342WP, PREFIT 300EC, PITAGOR 550WP, LINHTRƠ 200EW, NEW HECO 600EC, HECO 600EC, FUQUY 150EC, FENRIM 18.5WP, CATHOLIS 450EC, BASTNATE 200SL, AVIATOR COMBI 800WP…
 • Thuốc trừ ốc: STARPUMPER 800WP, BOXER 15GR…

Phân phối thuốc BVTV – CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC) ở Kon Tum

Phân phối thuốc BVTV - CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC)
Phân phối thuốc BVTV – CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC)

Cung cấp sỉ lẻ các loại nông dược (thuốc BVTV) các loại của CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC) trên thị trường Kon Tum:

 • Thuốc trừ sâu: Sautiu, Palm 5H, Fentox 25EC, ACE 5EC, Catodan, Fentox 25EC, Muskardin…
 • Thuốc trừ nấm bệnh: FireMan 800WP, Canthomil 47WP, Zincopper 50WP, Canazole Super 320EC, CAJET M10 72WP…
 • Thuốc trừ cỏ: Platin 55EC…
 • Thuốc diệt chuột: CAT 0.25WP…
 • Thuốc trừ ốc: Molucide 6GB & 80WP…
 • Chất kích thích sinh trưởng: CANIK 1.8DD…
 • Chất dẫn dụ ruồi đục quả: SOFRI PROTEIN 10DD…

Phân phối thuốc BVTV từ các nhà sản xuất uy tín khác tại Kon Tum

Thị trường vật tư nông nghiệp Kon Tum nói chung, thuốc BVTV nói riêng luôn biến động và ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm khác nhau. Vì vậy phạm vi bài viết không thể cập nhật hết danh mục các loại thuốc BVTV tại Kon Tum. Ngoài các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật từ các nhà sản xuất vật tư nông nghiệp nổi tiếng bên trên, chúng tôi luôn chọn lọc các sản phẩm mới và tốt nhất để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Hãy để lại nhu cầu làm đại lý phân phối thuốc BVTV (nông dược) các loại >> TẠI ĐÂY <<

Tìm nhà cung cấp thuốc BVTV uy tín tại Kon Tum

Thị trường thuốc BVTV tại Kon Tum hiện đang “loạn” với danh mục hoạt chất được sử dụng quá dài và quá nhiều các loại thuốc với những tên thương phẩm khác nhau. Cùng với đó là tình trạng nhập khẩu thuốc BVTV ồ ạt kèm theo lạm dụng thuốc trừ sâu của nông dân đã và đang gây ra những hệ lụy đối với rau, củ quả sản xuất trong nước, cũng như gây không ít rào cản cho doanh nghiệp trong việc đưa ra các quyết định sản xuất kinh doanh.

Với thế mạnh của một nhà phân phối uy tín lâu năm thuốc BVTV tại Kon Tum, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ khách hàng có được những thông tin tức thời, chính xác, chất lượng trong lĩnh vực thuốc BVTV tại Kon Tum:

Thành phố Kon Tum, huyện Đắk Glei, huyện Đắk Hà, huyện Đắk Tô, huyện Ia H’Drai, huyện Kon Plông, huyện Kon Rẫy, huyện Ngọc Hồi, huyện Sa Thầy, huyện Tu Mơ Rông.
Hãy để lại nhu cầu làm đại lý phân phối thuốc BVTV (nông dược) các loại >> TẠI ĐÂY <<
Đánh giá!
Đăng ký nhận thông báo qua email
Thông báo cho
guest

2 Thảo luận
Vote nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến (inline)
Xem tất cả bình luận
Phạm Hồng Việt

Mình muốn liên kết với các đơn vị để phân phối thuốc Bv tv, phân bón đến nông dân trên địa bàn huyện sa thầy, tỉnh Kon tum

Phạm hồng việt

Alo

2
0
Hãy để lại nhu cầu của bạn!x